Galleri Hvelvet, Oseana Kunst- og Kultursenter 2023

(Foto: Øystein Klakegg)

(Foto: Øystein Klakegg)

160×160 cm 2022, 160×160 cm 2022 og 100×410 cm 2022. (Foto: Øystein Klakegg)

(Foto: Øystein Klakegg)

100×100 cm 2022 og 100×200 cm 2022  (Foto: Øystein Klakegg)

200×400 cm 2022 (Foto: Øystein Klakegg)

100×140 cm 2021,  30×30 cm 2021, 100×140 cm2020 og 245×185 cm 2020 (Foto: Øystein Klakegg)

 40×50 cm 2022 (Foto: Øystein Klakegg)

100×410 cm 2022 (Foto: Øystein Klakegg)

(Foto: Øystein Klakegg)

Tilbake / Back