Kunstgarasjen Bergen 2019

240 x 600 cm 2018 (Foto: Øystein Klakegg)

(Foto: Øystein Klakegg)

240 x 160 cm 2019 (Foto: Øystein Klakegg)

(Foto: Øystein Klakegg)

160 x 160 cm 2019 (Foto: Øystein Klakegg)

160 x 160 cm 2019 (Foto: Øystein Klagegg)

240 x 600 cm 2018 (Foto: Øystein Klakegg)

(Foto: Øystein Klakegg)

72,5 x 72,5 cm 2019 (Foto: Øystein Klakegg)

Tilbake / Back